China-Shaoguan
Call us: +60 88 242996
8-Day Canton Adventure Tour

8-Day Canton Adventure Tour

Shenzhen ~ Qingyuan "Yuntian Glass Bridge" ~ Lianzhou ~ Shaoguan Danxia ~ Zhuhai

  CN8AKSKG

 

8-Day Guangdong Qingyuan CNY Tour

8-Day Guangdong Qingyuan CNY Tour

Shenzhen-Zhuhai-Zhongshan-Foshan-Panyu-Guangzhou-Qingyuan

  CN8AKQYN-CNY20

 

7-Day Carefree Cantonese Tour

7-Day Carefree Cantonese Tour

Shenzhen-Zhuhai-Zhongshan-Shunde-Foshan-Panyu-Guangzhou

  CN7AKFOS