China - Shandong
Call us: +60 88 242996
8-Day ShangDong ~ Qingdao Tour

8-Day ShangDong ~ Qingdao Tour

Guangzhou ~ Qingdao ~ Weihai ~ Qixia ~ Yantai ~ Penglai ~ Weifang ~ Taian ~ Qufu ~ Jinan

  CN8CZTAO