China - Shandong
Call us: +60 88 242996
8-Day QingDao 9 District Tour

8-Day QingDao 9 District Tour

QingDao - Yangtai - Weifang - Zibo - Qihe - Jinan - Qufu - Tai'erzhuang

  CN8CZTAO-NEW

 

8-Day ShangDong ~ Qingdao Tour

8-Day ShangDong ~ Qingdao Tour

Guangzhou ~ Qingdao ~ Weihai ~ Qixia ~ Yantai ~ Penglai ~ Weifang ~ Taian ~ Qufu ~ Jinan

  CN8CZTAO