China-Mongolia
Call us: +60 88 242996
9-Day Inner Mongolia Tour

9-Day Inner Mongolia Tour

Hohhot ~ Hiramuren Prairie ~ Baotou ~ Xiangshawan ~ Erdos ~ Genghis Khan Mausoleum ~ Sarazi

  CN9SQMGL