China-Mongolia
Call us: +60 88 242996
8-Day Inner Mongolia Tour

8-Day Inner Mongolia Tour

Hohhot ~ Xilamure Grassland ~ Xiangshawan ~ Ordos ~ Genghis Khan Mausoleum ~ Sarahzi

  CN8SQMGL