China-Mongolia
Call us: +60 88 242996
9-Day Inner Mongolia Tour

9-Day Inner Mongolia Tour

Hohhot ~ Xilamure Grassland ~ Baotou ~ Xiangshawan ~ Ordos ~ Genghis Khan Mausoleum ~ Sarahzi

  CN9SQMGL