China-Mongolia
Call us: +60 88 242996
8-Day Inner Mongolia Tour

8-Day Inner Mongolia Tour

Hohhot ~ Hiramuren Prairie ~ Baotou ~ Xiangshawan ~ Erdos ~ Genghis Khan Mausoleum

  CN8SQMGL