Airworld Travel & Tours
Call us: +60 88 242996

My Love Lotte Korea Tour

7-Day Seoul Sky * Lotte World * Lotte Aquarium *One Seoul free day

Ancient Historical Of Silk Road

10-Day Chengdu-Urumqi-Turpan-Liuyuan-Dunhuang-Jiayuguan-Zhangye-Wuwei-Lanzhou

Jiangxi - Home for Wonder Peaks & Ancient Villages

9-Day Wuhan - Jiujiang - Jingdezhen - Wuyuan - Guifeng - Yingtan - Nanchang - Mount Lu

Oriental Alps & Daocheng Yading

9-Day Signature of Sichuan

Chongqing Karsts Exploration

8-Day Chongqing - Nanchuan - Pengshui - Wulong - Tongjing

Top PlacesStart your Adventure with our Deals

Non-Shopping ToursStart your Adventure with our Deals

Tour GallerySome great moments we had with our tour group

Jin AIr